Skip to content

Vanhusten vaikuttamismahdollisuudet

Vanhusten vaikuttamismahdollisuudet

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 27 pykälässä: Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.
Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vanhusneuvostot tulivat vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi, jonka myötä vanhusneuvoston painoarvo, merkittävyys, toiminta-alue ja tehtäväkenttä moninkertaistuivat. Kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto oli asetettava viimeistään 1.1.2014

Ikäihminen

Jokapäiväinen liikunta takaa ikäihmiselle onnellisemman ja terveemmän vanhuuden. Eläkkeelle jäävä ihminen ei enää siirry vanhuuden lepoon, odottamaan onnea tai kuolemaa, vaan haluaa toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Tämä on Suomelle mahdollisuus.

Kansalaisiin on luotettava

Tehdään yhdessä ikääntyvästä väestöstä voimavara, sillä suomalaiset eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä.