Kotiseutu- ja sukututkimuskokoelmat

Sukututkimus

Kokoelmiin on hankittu suku- ja tilahistoriaa Ikaalisten vanhan emäpitäjän alueelta sekä sukututkimuksen tekemistä tukevaa aineistoa. Mikrotallenteissa on peru- ja tuomiokirjoja, kirkonarkistojen mikrofilmejä – lähinnä Ikaalisten tuomiokunnan rippikirjoja sekä Suomen asutuksen yleisluetteloita.Tukijoiden käytettävissä on mikrotallenteiden lukulaite, josta on myös mahdollista tulostaa.

Kotiseutukokoelma

Kotiseutukokoelmassa on Ikaalisten seutua käsittelevää aineistoa. Tietokirjallisuudessa on paikallishistoriaa esim. rakennuksista ja suvuista, kaunokirjallisuudessa ikaalilaisten kirjoittajien tekstejä sekä tekstejä, joissa Ikaalinen on tapahtumapaikkana. Myös lehtiä ja nuotteja on kokoelmassa. Kotiseutukokoelma on tarkoitettu paikalliskäyttöön, joten siitä ei lainata aineistoa kotiin. Osasta aineistosta on lainakappaleet tietokirjakokoelmassa.

Artikkeli kotiseutukokoelmasta Piki -verkkokirjastossa