Aineistovalinta ja tilastot toiminnasta

Aineistovalinta

Kokoelmiin valitaan aineistoa monipuolisesti. Kirjaston perustehtävää säätelee kirjastolaki- ja asetus, joka vaikuttaa osaltaan aineistovalintaan. Muita, muuttuvia tekijöitä ovat kysyntä, tarjonta sekä laajuus, mistä aiheista kokoelmissa jo tietoa on sekä minkä ikäistä se on. Kirjaston kokoelmanmuodostukseen on vaikuttanut käytettävissä oleva aineistomääräraha.

Tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön tilastotietokannasta. Sieltä löytyvät tarkat luvut myös Ikaalisten kaupunginkirjaston toiminnasta. Tilastoista selviää mm. hankintojen kappalemäärä aineistotyypeittäin, kokonaislainaus ja taloudellisuus sekä asukasta kohden käytettävissä oleva hankintamääräraha. Ja paljon paljon muuta. Tilastotietoja voi tarkastella myös visualisoinnin avulla.

Esimerkiksi vuonna 2014 Ikaalisten kaupunginkirjaston kokoelmissa oli 87 479 nidettä ja hankintojen määrä oli 2 727.