Skip to content

Luki-tuki

Lukemis- ja kirjoittamistaitojen tukeminen Ikaalisissa

Keväällä 2021 Luki-tuki -hankkeen yhteydessä julkaistiin esite, johon on koottu lukemis- ja kirjoittamistaitoihin liittyvät Ikaalisten kaupungin tarjoamat tukipalvelut. Lukivaikeudet voivat koskea kaiken ikäisiä, joten esitteestä löytyy tietoa ja palveluita eri ikäryhmille, alle kouluikäisistä lapsista aikuisiin.

LUKI-tuki Ikaalisissa -esite (pdf)