Skip to content

Kulttuurimatkailustrategia

Ikaalinen sai oman kulttuurimatkailustrategian

Yhteistyössä on voimaa! Ja lisää hyvinvointia, elinvoimaa sekä tunnettuutta

Kehittämisyhtiö Ikaalisten kylpyläkaupunki Oy:n Ihastu Ikaalisiin! -hankkeen projektipäällikkö Anne Spårman-Sievola esitteli torstaina 22.2.2024 kylpylässä kaupungin uuden kulttuurimatkailustrategian. Se toimii jatkossa tärkeänä ohjenuorana, kun alueen eri toimijat tuotteistavat palveluja, vahvistavat kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittävät viestintää entistä tiiviimmässä yhteistyössä keskenään.

Hankkeen päätavoitteena on ollut edistää kaupungin elinvoimaisuutta, lisätä luovien alojen yrittäjyyttä sekä kehittää tuotekokonaisuuksia tuomaan uusia kulttuurimatkailutuloja Ikaalisten yrityksille ja seudulle.

  • Tapahtumilla on kokonaisuutena merkittävä rooli vetovoimatekijänä sekä kaupunkilaisille että matkailijoille, Anne Spårman-Sievola sanoo.
  • Jopa niin, että Ikaalisten matkailutuotto asukasta kohti on Pirkanmaan korkein – enemmän kuin Tampereella! Nyt kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoiden synergiaetuja pyritään hyödyntämään systemaattisemmin strategian, tuoreiden tutkimustulosten sekä eri toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön voimin.

Kulttuurimatkailutyön painopistealueiksi valikoitui kyselyvastausten myötä luontomatkailun ja tapahtumatuotannon kehittäminen, alueen kulttuurikohteiden monipuolistaminen ja kehittäminen sekä viestinnän ja verkostoitumisen kehittäminen. Näillä toimilla lisätään alueen kulttuurimatkailun ympärivuotisuutta, alueen toimijoiden verkostoitumista sekä digitaalista markkinointia ja näkyvyyttä.

Strategiatyöhön kutsuttiin yhteisöjä, yhdistyksiä, yrityksiä, opiskelijoita ja oppilaitoksia. Osallisia oli noin sata, ja töitä hankkeen parissa tehtiin kesästä 2023 alkuvuoteen 2024. Hanke sai rahoitusta Pirkanmaan liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta. 

Anne Spårman-Sievola esitteli Ikaalisten uuden kulttuurimatkailustrategian. Kuva: Ikaalisten Valokuvaamo, Viivi Hautamäki