Skip to content

Kulttuuritoimen avustukset 2024

Haussa Ikaalisten kulttuuritoimen avustukset yhdistyksille vuodelle 2024

Ikaalisten kaupungin vuoden 2024 talousarviossa on varattu 20 000 euron määräraha avoimessa haussa oleviin kulttuuritoimen avustuksiin. Kulttuuripalveluiden avustussumma on aiemmissa talousarvioissa ollut korvamerkittynä muutamille yhdistyksille.

Avustusten tavoitteena on tukea ikaalilaisia kulttuurityötä tekeviä yhdistyksiä, vilkastuttaa paikkakunnan kulttuurielämää sekä mahdollistaa tulevia tapahtumia. Avustusta voivat hakea ikaalilaiset yhdistykset, eivät yksityiset ihmiset tai yritykset.

Avustuksia voi hakea Ikaalisissa toteutettavaan kulttuuritapahtumaan tai -toimintaan, joka on kaikille avointa. Tapahtuma/toiminta voi olla maksullista tai ilmaista, mutta ei voittoa tavoittelevaa. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan, rakennusten korjauksiin ja ylläpitoon eikä liikuntatapahtumiin.

Haettavat avustussummat ovat:
○ 5000 € x 2
○ 2000 € x 2
○ 1000 € x 4
○ 500 € x 4

Sama hakijataho voi hakea useampaa avustusta, mutta tällöin avustusten pitää kohdentua eri kohteisiin.

Avustusten haku päättyy 7.3.2024 klo 16.00. Sivistyslautakunta tekee päätökset myönnettävistä avustuksista maaliskuun kokouksessaan.

Miten haetaan:
• Kulttuuritoimen avustushakemukset on toimitettava 7.3. klo 16 mennessä Ikaalisten kulttuuritoimeen Google Forms- lomakkeella (lomake linkissä alla).

Hakemusten arviointikriteerit:
● kehittää yhteisöllisyyttä, osallisuutta, saavutettavuutta ja hyvinvointia Ikaalisissa
● lisää kunnan kulttuuritoiminnan monipuolisuutta
● edistää yhteistyötä kulttuuritoimijoiden välillä
● toimintasuunnitelma on realistinen ja toteutettavissa kevään, kesän ja syksyn 2024 aikana.

Maksatus ja raportointi:
● Avustus maksetaan etukäteen kaupungin ohjeistuksen mukaisesti
● Raportti avustuksen käytöstä tulee toimittaa kulttuurikoordinaattorille vuoden loppuun mennessä. Raportin pitää sisältää selvitys avustuksen käytöstä sekä tapahtuman toteutumisesta ja vaikuttavuudesta.
● Raportissa tulee verrata toteutumaa alkuperäiseen tapahtumasuunnitelmaan ja talousarvioon.

Linkki sähköiseen hakemukseen avautuu tästä.