Liikettä-terveysliikunta-hanke

Liikettä-terveysliikunta-hanke 2018

LIIKETTÄ-terveysliikuntahanke on Ikaalisten kaupungin terveyttä edistävä terveysliikunnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää eri-ikäisten ikaalilaisten elämäntavan liikunnallistumista ja sen omaksumista arkeen. Tarkoituksena on lisätä kuntalaisten liikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisiksi, luoda tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen sekä ehkäistä liikunnasta syrjäytymistä.

Hankkeen päälinjauksena on liikunnan nostaminen osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Päätavoitteena on lisätä liikuntaa kuntalaisten elämänkulussa, erityisesti vähän tai ei lainkaan liikkuvien keskuudessa.

LIIKETTÄ-hanke pyrkii syventämään ja tehostamaan TELI-terveysliikuntahankkeen (2014–2016) aikana toteutettua yhteistyötä terveystoimen ja liikuntatoimen välillä. Yhteistyön välineenä jatketaan liikuntalähetekäytännön ja liikuntaneuvonnan käyttöä sekä matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.