Vapaa-aikapalveluiden blogi

Julkaistu Uutis-Oivassa 22.12.2020

Liikunnalla lisää terveyttä

Liikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella voidaan edistää ikäihmisten toimintakykyä, ehkäistä sairauksia sekä parantaa itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Liikunta vaikuttaa uneen, mielialaan, tasapainoon, koordinaatioon, lihasvoimaan, kestävyyskuntoon, luuston kuntoon, ehkäisee kaatumisia yms. Tärkeintä olisi olla mahdollisimman aktiivinen koko päivän ajan. Pitkät ajat passiivista paikallaan oloa hidastavat aineenvaihduntaa ja verenkiertoa sekä altistavat monille sairauksille. Siksi olisi tärkeää tauottaa istumista ja paikallaan oloa mahdollisimman usein. Uusista liikuntasuosituksista poistui alaraja liikunnan kestosta, eli kaikki lyhyetkin hetket liikkeessä ovat jo terveydelle hyödyllisiä.

Kulunut vuosi on ollut haastava myös liikunnan osalta. Liikuntapaikkoja on suljettu ja ryhmämuotoinen liikunta on toiminut epäsäännöllisesti. Omatoimisen liikkumisen ja arkiaktiivisuuden merkitys on korostunut. Koska koronarajoituksia on taas kiristetty ja ulkona on välillä haastavat olosuhteet liikkua, varasimme lehden takasivun Kävely kevyemmäksi-liikuntaohjeelle. Ohje ja sen mukana tuleva päiväkirja on helppo leikata takasivulta ja kiinnittää jääkaapin oveen. Toivottavasti ohjeesta on hyötyä ja saat sen avulla lisää liikettä päiviisi. Ohjelman liikkeitä voi tehdä päivittäin ja ne ovat myös erinomaisia taukojumppaliikkeitä.  

Muista, että liikuntaa ei ole milloinkaan myöhäistä aloittaa, mutta sen lopettaminen on aina liian aikaista. Mikäli liikunnan aloittaminen tuntuu vaikealta tai kaipaat muuten vinkkejä omaan liikkumiseen, ota yhteyttä terveysliikuntakoordinaattoriin ja varaa aika maksuttomaan liikuntaneuvontaan.

Marika Salminen, Terveysliikuntakoordinaattori, Ikaalisten kaupunki

Julkaistu Uutis-Oivassa 17.12.2020

Nuorten kestävyyskunto on huolestuttavalla tasolla

Viides- ja kahdeksasluokkalaisille tehdään joka syksy Move-testit, joissa mitataan monipuolisesti fyysistä toimintakykyä, kuten liikkuvuutta, kestävyyttä, lihasvoimaa, kehonhallintaa, koordinaatiota yms.  Syksyllä tehtyjen Move-testien tulokset julkaistiin viime viikolla. Valtakunnallinen suuntaus on ollut se, että kestävyyskunnon tulokset ovat heikentyneet lapsilla ja nuorilla jo tasaisesti viiden vuoden ajan. Kyseisessä testissä oppilas juoksee edestakaisin 20 metrin matkaa ääninauhan mukaisessa tahdissa sen kiihtyessä. Tulos on kokonaisaika, jonka oppilas jaksaa juosta annetussa tahdissa. Valtakunnallisesti viidesluokkalaisista tytöistä 41 prosenttia ja samanikäisistä pojista 45 prosenttia on kestävyyskunnon osalta terveyttä ja toimintakykyä alentavalla tasolla. Ikaalisissa vastaavat luvut ovat 48 ja 42 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että 48 prosenttia tytöistä juoksi testissä alle 3 minuuttia 15 sekuntia, eli alle 460 metriä ja pojista 42 prosenttia juoksi alle neljä minuuttia eli alle 580 metriä.  Heikolla kestävyyskunnolla on havaittu olevan yhteys lasten selviämiseen ja jaksamiseen arjen toiminnoissa.

Myös kehon liikkuvuutta mittaavissa testeissä on nähtävissä istuvan ja passiivisen elämäntavan vaikutukset. Varsinkin pojilla molemmissa ikäluokissa on ongelmia suorittaa kyykistystä, alaselän ojennusta täysistunnassa ja olkapäiden liikkuvuutta mittaavia osioita. Ikaalisissa 8. luokkalaisista pojista vain 66 % onnistui selän ojennuksessa täysistunnassa.

Lasten ja nuorten liikkumattomuuteen vaikutetaan koulussa, päiväkodissa, harrastuksissa, neuvolassa, liikuntapaikkarakentamisella, kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yms., mutta erityisesti perheiden liikuntatottumusten merkitys lapsen liikkumisessa on tärkeää. Siksi perheiden on tehtävä muutoksia, jotta arjesta tulee liikkuvampaa. Keinoina tässä ovat esimerkiksi koulumatkan kulkeminen pyörällä tai jalan, ruutuajan rajoittaminen, perheen yhteiset liikuntaharrastukset, leikkikenttien, luonnon ja liikuntapaikkojen hyödyntäminen, istumisen tauottaminen ja vanhempien kannustus monipuoliseen leikkimiseen ja liikkumiseen sisällä ja ulkona. Ikaalisten kirjastosta voi myös lainata liikuntavälineitä kotiin kirjastokortilla. Ikaalilaisille on tarjolla maksutonta liikuntaneuvontaa ja perheliikuntaneuvontaa, missä voidaan yhdessä miettiä erilaisia liikkumistapoja ja liikuntalajeja sekä käydä läpi liikuntapaikkoja. Ikaalisissa on hyvät liikkumismahdollisuudet, erityisesti hienoja luontoliikuntapaikkoja löytyy ympäri Ikaalista. Kannustamme perheitä etsimään, tutustumaan ja kokeilemaan uusia liikkumisen muotoja ja löytämään liikkumisen iloa yhdessä.

Marika Salminen, terveysliikuntakoordinaattori, Ikaalisten kaupunki

Sari Sarkonen, nuoriso- ja liikuntasihteeri, hyvinvointikoordinaattori, Ikaalisten kaupunki

6.4.2020

Ikaalisten kaupungin nuorisotyön keskeinen näköalapaikka on jo vuosien ajan ollut nuorisotila Vienola

Ikaalisten kaupungin nuorisotyön keskeinen näköalapaikka on jo vuosien ajan ollut nuorisotila Vienola. Tilojen kävijäluvut ovat pysyneet verrattain korkeina ja nuorisotoimen resurssit on haluttu pääasiassa panostaa ennalta ehkäisevään nuorisotilatyöhön sekä erilaisten tapahtumien ja retkien järjestämiseen. Nuorisovaltuusto on toiminut monessa mukana aktiivisena kumppanina. Tätä kaikkea ennalta ehkäisevää perusnuorisotyötä on tehty live-kohtaamisissa ja kasvotusten tapahtuva kanssakäyminen on nuorisotoimessa koettu tärkeimmäksi nuorisotyön työmuodoksi. Nykyhetkessä tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja Ikaalisten kaupungin nuorisotyö onkin viimeisten viikkojen aikana harpponut isoja loikkia kohti verkkonuorisotyötä. Kehitettävää ja opeteltavaa riittää, mutta tavoitteena on, että hyväksi ja toimivaksi koetut verkkonuorisotyön käytännöt tullaan jatkossa ottamaan mukaan osaksi Ikaalisten perusnuorisotyötä.

Aika, jolloin nuoremme ovat nyt täysipäiväisesti koneet ja kännykät käsissään, on kaikkinensa haastavaa. On todella vähän livekontakteja kavereihin, somemaailma saattaa kyllästyttää, päivien vaihtelevuus on rajoittunutta, koulu on nyt kotona, harrastukset ovat pääosin tauolla, kivaa tekemistä saattaa olla vaikea keksiä. Tärkeää on, että nuorilla on tiedossa aikuisia, joihin voi eri somekanavien kautta olla yhteydessä. Puhua niitä juttuja, jotka askarruttaa tai kohdata verkossa kavereita yhteisen järjestetyn tekemisen parissa.

Nuorisovaltuustonkin kanssa on ideoitu uusia juttuja, millä ikaalilaisia nuoria saataisiin aktivoitua yhteiseen tekemiseen. Mm. ilmastonmuutokseen liittyvää kyselyä ollaan toteuttamassa. Poikkihallinnollinen nuorisotyöntiimi on rakentanut yhdessä Discordia nuorten tavoittamiseen verkossa. Muutamana viime keskiviikkona on jo tätä uutta kohtaamista onnistuneesti kokeiltu. Verkkonuorisotyön sisältöjä kehitetään koko ajan. Nuorilta itseltään on myös pyydetty ideoita, miten heihin saataisiin parhaiten yhteys ja ideoita otetaan edelleenkin erittäin mielellään vastaan.

Livekohtaamisia nuorisotilalla ja nuorisotapahtumissa odotetaan kovasti, kasvotusten tapahtuvaa kanssakäymistä ei mikään nuorisotyössä voita!

26.3.2020

Terveysliikuntakooridinaattorin mietteitä liikunnasta

Liikunnan merkitys nykyisissä olosuhteissa korostuu entisestään. Liikunta vie ajatuksia pois vallitsevasta tilanteesta ja samalla liikunta vapauttaa hyvän olon hormoneja. Hyvä fyysinen kunto auttaa toipumaan infektioista ja pääsemään takaisin arkeen kiinni sairastelun jälkeen. Ulkoilua kannattaa suosia, kunhan muistaa pitää metrin turvavälin myös pihalla. Nyt kun muu elämä on enimmäkseen sisätiloissa, tuo kävelylenkki päivään virkeyttä ja raitista ilmaa.

Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti myös kotona niillä välineillä mitä kotoa löytyy tai ilman välineitä. Ota seurantaan mun Facebook-sivu, löytyy nimellä Liikuntakoordinaattori Ikaalinen. Sinne jaan päivittäin liikuntavinkkejä. Tallenna itsellesi myös tämä sivu: https://ikaalinen.fi/…/liikuntavinkkeja-kotona-liikkumiseen/. Sieltä löytyy kattava lista erilaisista jumppaohjeista netissä.

Liikuntaneuvonta toimii edelleen ja minuun voi ottaa yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla, jos haluaa henkilökohtaista ohjausta liikunnan tai ruokavalion suhteen.
Puh. 044 7301 350 ja sähköposti marika.salminen@ikaalinen.fi

Liikunnallisin terveisin Marika Salminen, Terveysliikuntakoordinaattori

24.3.2020

Ikaalisten nuorisotoimessa suunnitellaan parhaillaan uusia ja parempia tapoja kohdata nuoria, kun fyysinen kohtaaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista

Nuorisotyö on viimeisen viikon aikana siirtynyt Suomessa kovalla vauhdilla verkkoon, kun nuorisotilat suljettiin. Ikaalisten nuorisotoimessa suunnitellaan parhaillaan uusia ja parempia tapoja kohdata nuoria, kun fyysinen kohtaaminen ei tällä hetkellä ole mahdollista.

Nuorisotyö sisällöltään on kuitenkin aina ollut muutakin kuin fyysiset nuorisotilat. Nuorisotyö ei ole nytkään hävinnyt minnekään Ikaalisistakaan; Nuorisotila Vienolan Instagram-tiliä päivitetään aktiivisesti ja tilillä on parhaillaan käynnissä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävä ja ulkoiluun kannustava kisailu. Ikaalisten vapaa-aikapalvelut löytyvät myös Facebookista ja Snapchatissa nuorisotoimi löytyy nimellä ikakaupunki. Uusimpana verkkoympäristönä on aukeamassa Discord, johon on suunniteltu nuorille yhteistä kokoontumispaikkaa yhdessä nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Koska tämä tilanne on kaikille hyvin uusi, otetaan nuorisotoimessa mielellään vastaan kaikenlaisia parannusehdotuksia, väyliä ja teemoja, joilla voitaisiin yhdessä viedä verkkonuorisotyötä eteenpäin ja lähemmäs nuoria.

On tärkeää, että nuorilla on yhteys kavereihin ja nuorisotyöntekijöihin. Yksin ei pidä eikä saa jäädä, me ollaan tavoitettavissa monen eri kanavan kautta!

Nuoriso- ja liikuntasihteeri
Hyvinvointikoordinaattori
Sari Sarkonen
p. 044 730 1225
sari.sarkonen@ikaalinen.fi
Nuoriso- ja perheohjaaja
Susanna Mäkelä
p.044 730 1224
susanna.makela@ikaalinen.fi