Avustukset

Sivistyslautakunta jakaa vuosittain ikaalilaisille nuorisotyötä tekeville järjestöille ja yhteisöille avustuksia

Perusavustus

•Perusavustukset haetaan lomakkeella, joita saa nuorisotoimistosta www-sivuilta

•Hakemukset tulee osoittaa Sivistyslautakunnalle ja toimittaa määräaikaan mennessä Ikaalisten kaupungin vaihteeseen; Valtakatu 5, 39500 Ikaalinen. Puutteellisia ja määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida!
•Urheiluseuran avustuksen myöntämisessä huomioidaan myös terveysliikunnan järjestäminen.

 

Kohdeavustukset

NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUKSET

kesäpajatoimintaan ja nuorten omaehtoiseen toimintaan. Avustukset haetaan tositteiden pohjalta.

Seuraa syksyllä paikallislehden ilmoitusta hakuajasta tai www.ikaalinen.fi

Tied. 044 730 1225 vapaa-aikatoimisto/Sari Sarkonen