Skip to content

Kriteerit 2023

Osallistavan budjetoinnin kriteerit 2023

Kuntalainen voi jättää osallistavaan budjetointiin minkä tahansa idean, joka lisää ikaalilaisten kulttuurihyvinvointia. Jatkokehittämisvaiheessa kaikki ehdotukset arvioidaan näiden kriteerien perusteella.

Kriteerien tarkoituksena on karsia äänestyksestä pois sellaiset ehdotukset, joita ei käytännössä voida toteuttaa. Hylättyjen ideoiden jättäjille kerrotaan hylkäämisen peruste.

Kriteerit

  • Ehdotus on yleishyödyllinen ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä.
  • Idea on kunnan arvojen, strategian ja päätösten mukainen sekä noudattaa Suomen lakia.
  • Idean voi toteuttaa kunnan toimivallan puitteissa. Toteuttava taho voi olla myös Ikaalisissa toimiva yhdistys. Yhdistyksen tulee olla valmis osallistumaan jatkokehitysvaiheeseen.
  • Ehdotuksessa esitetty toiminta on voittoa tavoittelematonta.
  • Idean toteutus ei vaadi jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia, eikä johda vakituisen henkilöstön palkkaamiseen kunnan organisaatiossa. Osallistavasta budjetoinnista rahoitetaan palveluita ja toimintaa, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia.
  • Ehdotus on syrjimätön ja edistää yhdenvertaisuutta.
  • Osallistavalla budjetoinnilla ei rahoiteta selvitystyötä tai suunnittelua, eikä yhdistysten perustoimintaa.
  • Ideaa ei oteta jatkokehittämiseen mukaan, jos se toteutuu jo osana kunnan toimintaa tai jos idean hinta ylittää käytössä olevan määrärahan.