Skip to content

Kriteerit 2024

Osallistavan budjetoinnin kriteerit 2024

 

Kuntalainen voi jättää osallistavaan budjetointiin minkä tahansa idean, joka lisää ikaalilaisten kulttuurihyvinvointia. Jatkokehittämisvaiheessa kaikki ehdotukset arvioidaan näiden kriteerien perusteella. 

Kriteerien tarkoituksena on karsia äänestyksestä pois sellaiset ehdotukset, joita ei käytännössä voida toteuttaa. Hylättyjen ideoiden jättäjille kerrotaan hylkäämisen peruste. 

 

  • Ehdotus on yleishyödyllinen ja kaikkien kuntalaisten käytettävissä. 
  • Ehdotus edistää ikaalilaisten kulttuurihyvinvointia.
  • Idea on kunnan arvojen, strategian ja päätösten mukainen sekä noudattaa Suomen lakia. 
  • Idean voi toteuttaa kunnan toimivallan puitteissa. Toteuttava taho voi olla myös Ikaalisissa toimiva yhdistys. Yhdistyksen tulee olla valmis osallistumaan jatkokehitysvaiheeseen. 
  • Ehdotuksessa esitetty toiminta on voittoa tavoittelematonta. 
  • Idean toteutus ei vaadi jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia, eikä johda vakituisen henkilöstön palkkaamiseen kunnan organisaatiossa. Osallistavasta budjetoinnista rahoitetaan palveluita ja toimintaa, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia.
  • Ehdotus on syrjimätön ja edistää yhdenvertaisuutta.
  • Osallistavalla budjetoinnilla ei rahoiteta selvitystyötä tai suunnittelua, eikä yhdistysten perustoimintaa tai rakennusten kunnostusta ja ylläpitoa.
  • Ideaa ei oteta jatkokehittämiseen mukaan, jos se toteutuu jo osana kunnan toimintaa tai jos idean hinta ylittää käytössä olevan määrärahan. 
  • Ehdotuksen toimenpiteet laitetaan täytäntöön vuoden 2024 aikana.

Jätä ehdotuksesi sähköisen lomakkeen kautta. Siihen pääset tästä linkistä. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämiseen ja lähettämiseen, kirjastossa on opastusmahdollisuus.