Skip to content

Odotus ja vauva-aika

Tältä sivulta löydät odotusajan ja vauvaperheiden palvelut

Odotusaika ja raskaus

Lapsen odotusaika ja vauvan syntyminen vaikuttavat koko perheen elämään. Odotusaika on iloinen, mutta myös psyykkisesti haastava ja riskialtis elämänvaihe. Vauvan terveys ja hyvinvointi sekä suhde vanhempiin kehittyvät jo raskausaikana. Vauvan kehitykseen vaikuttaa myös perheen elämäntilanne ja siinä olevat stressitekijät.

Raskaus on aina ihmeellinen tapahtuma ja varsinkin tulevan vauvan äidille yleensä mullistava kokemus. Raskauteen ja odotusaikaan liittyy usein myös paljon epämiellyttäviä asioita, kuten esimerkiksi pahoinvointia, unettomuutta ja väsymystä. Ne ovat luonnollisia ilmiöitä ja kuuluvat raskausaikaan. Terveellisellä ruokavaliolla, raskauteen sopivalla liikunnalla ja riittävällä levolla voidaan tukea jaksamista raskausaikana. Perheellä on raskauden aikana mahdollisuus tarkastella omia voimavarojaan ja jaksamista, ravitsemusta ja päihteiden käyttöä uudesta näkökulmasta ja tehdä muutoksia terveellisempään suuntaan.

Kuukautisten jäädessä pois ja raskaustestin ollessa positiivinen otetaan yhteyttä äitiysneuvolaan, jossa säännöllinen raskauden seuranta ja ohjaus käynnistyvät. Neuvolassa terveydenhoitaja- ja lääkärikäynnit toteutetaan Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen suositusten mukaisesti. Käynneille ovat tervetulleita mukaan myös isä tai tukihenkilö. Äitiysneuvola tekee tiivistä yhteistyötä synnytyssairaalan äitiyspoliklinikan kanssa.

Ammattilaisten ja vanhempien yhteistyöllä pyritään vahvistamaan äidiksi ja isäksi kasvua sekä rohkaisemaan parisuhteen hoitamista. Vanhempien kanssa keskustellaan tukiverkostosta ja tuen tarpeesta ja tarvittaessa perhe saamaan nopeasti tarvitsemaansa tukea ja apua. Raskauden aikana kokemusten jakaminen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa auttaa jaksamaan raskauden aikana henkisesti paremmin.

Alla olevasta linkistä löydät tietoa vauvan kehityksestä (MLL -sivut).

0-12 kk Kasvu ja kehitys