Skip to content

Ikaalisten SOTE-uudistus

Tervetuloa Ikaalisten  SOTE-uudistuksen sivuille!

 

Ikaalisten Sote-Uudistus

Ikaalisten 

 

SOTE-uudistukseen liittyvä kehittämistyö on käynnistynyt Ikaalisissa yhteneväisessä aikataulussa maakuntatason kanssa  Pirkanmaan SOTE-keskus (PirSOTE) – ja kohti maakunnallista sotea (KOMAS) -hankkeiden alkamisen myötä.

Ikaalisessa ehdottomana etuna SOTE-uudistukseen liittyvässä kehittämisessä on se, että meillä on jo olemassa fyysisesti yhteneväinen SOTE-keskus tarkoittaen sitä, että SOTE-palvelut ovat saman katon alla. 

(kuva. Ikaalisten SOTE-keskus)

Kehittämistyössä pääsemmekin etenemään suoraan palveluiden kehittämiseen ja varmistamaan sen, että  SOTE-toimijoiden välinen yhteistyö näyttäytyy asiakkaille ehjänä ja toimivana palvelukokonaisuutena. Tällöin asiakas saa oikea-aikaisia palveluita ja katkeamattoman hoitopolun.

Mikä SOTE-uudistus? Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle

Miten? SOTE-uudistukseen liittyvää kehittämistyötä tehdään Marinin kaudella edelliskaudesta poiketen kuntavetoisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että konkreettinen kehittämistyö tapahtuu lähellä asukkaita – kuntatasolla. Näin varmistamme sen, että jokaisen kunnan/alueen erityispiirteet otetaan huomioon kehittämistyössä.

Asiakaslähtöisyys. Ikaalisissa tulemme erityisesti keskittymään siihen, että osallistamme mukaan kehittämistyöhön kaikkia niitä, joita sote-uudistus koskettaa suoraan ja myös välillisesti. Tähän laajaan joukkoon kuuluvat mm.  kunnan henkilöstö (erityisesti sote+si -toimijat),  kolmas sektori ym.

Kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien vaikuttamismahdollisuudet palveluiden kehittämiseen. Erittäin tärkeänä näemme sen, että kuntalaiset ja palveluiden käyttäjät saavat äänensä kuuluviin ja haluammekin tarjota teille useita mahdollisuuksia vaikuttaa palveluiden kehittämiseen ja olla mukana tarjoamassa arvokkaita näkemyksiä asiakasnäkökulmasta käsin. 

Miten? Tulemme järjestämään kuluvan vuoden (2021) aikana useita asiakaskyselyitä palveluiden kehittämiseen liittyen. Aloitamme myös pilotteja ja erilaisia kokeilujaksoja, joissa testaamme mm. uusien palveluiden toimivuutta – esimerkkinä mainittakoon etävastaanoton palvelut. Lisäksi tarvitsemme erilaisiin työryhmiin mukaan asiakasnäkökulmaa ja erilaisten sidosryhmien edustajistoa. 

Tiedottaminen. Teemme kehittämistyötä avoimesti – tiedotamme Ikaalisten sote-uudistukseen liittyvistä asioista mm. tämän sivuston avulla. Tulemme järjestämään myös hankkeiden edistyessä erilaisia info/tiedotustilaisuuksia, sekä uusien palveluiden käyttöönottoon liittyviä opastus-tilaisuuksia tarpeen mukaan. Esim. miten käytän digitaalisia sote-palveluita?

Lisäksi toivottavaa on, että otatte suoraan yhteyttä matalalla kynnyksellä SOTE-uudistuksen Ikaalisten projektipäällikköön (yhteystiedot sivuston oikealla reunalla), mikäli teillä on kysyttävää SOTE-uudistuksen asioista, jotka eivät esim. tällä sivustolla tule selväksi. 

Edellä mainituilla tavoilla varmistamme, että:

  • Ikaalisten sote-uudistuksen kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti – yhdessä kuntalaisten ja kaikkien sidosryhmien kanssa.
  • uusista palveluista ja toimintamalleista tiedotetaan ja opastetaan myös palveluiden käyttöönottamisessa. 

Katso lisää Ikaalisten SOTE-uudistuksen ala-sivuiltamme:

Mikä sote-uudistus ja miksi?

PirSOTE-hanke, palveluiden kehittäminen

1. avovastaanottopalveluiden uudistaminen

2. sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

3. lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen

4. hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kehittäminen

5. peruspalvelut ja digitalisaatio

Kohti maakunnallista sotea -hanke

ajankohtaista -sivu

Hankkeet:

SOTE-uudistus jakautuu kahteen toisiaan tukevaan hankkeeseen.

  • Pirkanmaan tulevaisuuden SOTE-keskus (PirSOTE-hanke)
  • Kohti maakunnallista sotea (KOMAS-hanke)

Lisätietoa uudistuksista maakuntatasolla ja valtakunnallisesti:

Lue lisätietoja Pirkanmaan SOTE-uudistuksesta tästä linkistä

Lue lisätietoja SOTE-uudistuksesta valtakunnallisilta sivuilta tästä linkistä

 

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Tanja Kotala (HTM, neuropsykiatrinen valmentaja)

 

Ikaalisten PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden projektipäällikkö

Sosiaali- ja terveystoimi

Ikaalisten kaupunki

p. 044-7306600

sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi