Skip to content

Kohti maakunnallista sotea -hanke

HYVINVOINTIALUEEN RAKENTAMINEN 

Kohti maakunnallista sotea Pirkanmaalla(KOMAS-hanke)

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Pirkanmaan valmius sellaiseksi, että sote-uudistus on mahdollista aloittaa valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Rakenneuudistushanke kytkeytyy tiiviisti Tulevaisuuden sote-keskushankkeen toimintaan. KOMAS -hankkeeseen sisältyy useampia osa-alueita, mutta Ikaalisissa käytännön kehittämistyön tasolla osallistumme KOMAS3- osahankkeeseen ”toimitapojen ja prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla”. Kehittämistyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä PirSOTE-hankkeen hankesalkku 5:n kanssa.

Osa-alue on jakaantunut neljän eri teeman ympärille:

Asukkaan digitaalisten palveluiden kehittäminen; laajennetaan ja keskitetään asukkaan digitaalisia palveluita Pirkanmaalla

Alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen; tuetaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelman tavoitteita toteuttamalla niiden tarvitsemat tietojärjestelmäratkaisut

Valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto alueella; edistetään valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen käyttöönottoa ja juurtumista Pirkanmaan alueella

Tietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelu; luodaan edellytykset yhdenmukaiselle toiminnalle Pirkanmaalla perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien rakenteita ja käyttötapoja yhtenäistämällä.

Lisätietoja KOMAS vastuuhenkilöltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Ikaalisten