Skip to content

PirSOTE-hanke, palveluiden kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Sote-uudistuksessa palveluiden kehittäminen kuntatasolla tapahtuu pääosin PirSOTE -hankkeessa. 

 

Pirkanmaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke muodostaa yhtenäisen hankkeen kaikkien Pirkanmaan kuntien kesken. Toimintaa ohjaa ja koordinoi Pirkanmaan liitto, Kaikille kunnille on osoitettu yhtenäiset kehittämiskohteet/kehittämiskärjet. Näiden lisäksi jokainen kunta/alue on voinut valita lisäkehittämiskohteita omien tarpeidensa ja alueiden erityispiirteiden mukaan. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) painottuu sote-palveluiden kehittämiseen kuntatasolla. Marinin kaudella sote-uudistuksen palveluiden kehittäminen tapahtuu kuntavetoisesti edelliskauden maakuntavetoisuuden sijaan. Näin varmistamme sen, kehittämistyö tapahtuu lähellä kuntalaisia ja pystymme huomioimaan kuntien erilaiset lähtötasot.

Tavoitteena hankkeella on viiden kansallisen sote-keskusohjelman hyötytavoitteiden toteutuminen. Tavoitteet ovat:

  1. Saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
  2. ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
  3. laatu ja vaikuttavuus
  4. monialaisuus ja yhteentoimivuus
  5. kustannusten nousun hillintä

Edellä kuvatut hyötytavoitteet pyritään saavuttamaan viiden hankesalkun kehittämistyön avulla. Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämisohjelma jakaantuu viiteen “kehittämiskokonaisuuteen/hankesalkkuun” seuraavasti:

1) perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan kehittäminen kohti uudenlaista kansallista sote-keskusmallia

2) sosiaalihuollon palveluiden syvempi integraatio osaksi sote-keskuksien toimintaa

3) lasten, nuorten ja perheiden palvelut (perhekeskus) osaksi sote-keskuksien toimintaa

 4) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamallien uudistaminen 

5) peruspalveluiden digitalisaatio.

Ikaalisissa on haluttu panostaa Sote-uudistukseen ja olemme valinneet useampia vapaaehtoisia kehittämiskohteita, joita viemme eteenpäin hankekauden aikana.

PirSOTE -hanke jakautuu viiteen hankesalkkuun/osa-alueeseen ja niiden sisällä oleviin 15:sta työpakettiin. Ikaalisissa näiden hankesalkkujen ja työpakettien sisällä on yhteensä 45 kehittämiskärkeä, jonka tavoitteita lähdemme saavuttamaan vuoden 2021 aikana.

PirSOTE -hankkeeseen linkittyy myös muita hankkeita ja pilotteja, jotka tukevat PirSOTE-hankkeen tavoitteisiin pääsemistä, kuten 2021 vuoden aikana alkavat PirKATI -hanke (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille)  ja  työttömille suunnattu työkykyohjelma.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Tanja Kotala (HTM, neuropsykiatrinen valmentaja)

Ikaalisten PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden projektipäällikkö

Sosiaali- ja terveystoimi

Ikaalisten kaupunki

p. 044-7306600

sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

 

Lisätietoa Pirkanmaan SOTE-keskus -hankkeestaPirkanmaan SOTE-keskus -hankkeen sivut

 

Ikaalisten