Skip to content

4. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 4. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kehittäminen

HYTE:n ydintavoitteena on elintapaohjauksen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Tavoitteena on rakentaa moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolut (liikunta, ravitsemus, päihteettömyys, unettomuus), sekä ehkäisevän päihdetyön toimintamalli. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja aktivoida kansalaistoimintaa.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolkujen kehittäminen
  • sote-keskuksien kansalaistoiminnan koordinaation vahvistaminen

 

Hankesalkku 4:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021

Mitä meillä meneillään hankesalkku 4:een liittyen:

Työpaketti 9, moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolkujen käyttöönotto

Työikäisten elintapaohjauksen palvelupolkujen rakentaminen (liikunta, ravitsemus, päihteettömyys, unettomuus), sekä elintapaohjauksen toimenpiteiden kirjaamiskäytännöt

Ikaalisissa kehitetään parhaillaan työikäisten elintapaohjauksen palvelupolkuja / palvelutarjotinta. Kevään aikana julkaistaan myös uusi HYTE-sivusto, joka tarjoaa kootusti ”löydettävässä muodossa” asiakaslähtöisesti HYTE-palvelut/asiat. Kehitämme myös elintapaohjauksen toimenpiteiden kirjaamiskäytäntöjä kevään työpajoissa.

 

Ehkäisevän päihdetyön uuden toimintamallin toimeenpano

Ikaalisissa on työstetty kevään aikana uutta ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa, joka edesauttaa ehkäisevän päihdetyön saatavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. EPT-suunnitelman työstämiseen on osallistettu mukaan myös EPT-työryhmä työpajatyöskentelyn muodossa. EPT-suunnitelma on esitelty myös kaupungin johtoryhmässä, sekä kevään aikana suunnitelma hyväksytetään myös valtuustossa.

Työpaketti 10. Kansalaistoiminnan koordinaation ja yhteisötyön vahvistaminen

Sote-keskuksien kansalaistoiminnan koordinaation vahvistaminen

Ikaalisten sote-keskuksessa vahvistetaan kansalaistoiminnan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin, sekä julkisten palveluiden nykyistä parempi yhteentoimivuus. Ikaalisissa tähän kehittämistavoitteeseen kytkeytyy myös sähköisen perhekeskuksen, sekä HYTE-sivuston työstäminen. Kyseisillä sivuilla järjestötoimijat saadaan näkyviksi, löydettäviksi ja osaksi toimijaverkostoa. Lisäksi LAPE-verkostossa/perhekeskusverkostossa on osallisena aktiivisesti kolmannen sektorin toimijoita mukana kehittämässä palveluita.

Olemme myös perustamassa Ikaalisiin uutta järjestöjen kokoomasivustoa, joista järjestöt ovat paremmin löydettävissä mm. kategorioittain. Tarkoituksena on myös kehittää toimintamalli/päivityskäytäntö, jolla järjestöjen tiedot saataisiin pysymään ajantasalla.

 

Lisätietoja hankesalkku 4:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600,

sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Kari Holma, Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö

p. 044 730 6694

sp. kari.holma@ikaalinen.fi

 

Lisätietoja Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kehittämisestä Pirkanmaalla seuraavasta linkistäPirSOTE – HYTE 

 

Ikaalisten