Skip to content

3. LAPE-palveluiden kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 3. Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)  kehittäminen

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen tavoitteina on:

  • yhtenäistää perhekeskuspalveluiden kokonaisuutta. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet saavat lähellä olevaa, kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä tukea sekä ohjautuvat sujuvasti tarpeen mukaiseen palveluun
  • Kehittää ja ottaa käyttöön lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja kokonaisvaltaista kohtaamista vahvistavia vaikuttavia toimintamalleja ja työtapoja.
  • Edistää lapsen oikeuksien toteutumista sekä edistää tietoon perustuvaa, vaikuttavaa, eriarvoisuutta vähentävää sekä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmat huomioivaa asiakastyötä ja päätöksentekoa.
  • Luoda sujuvia monialaisia palveluprosesseja ja toimintatapoja. Tavoitteena on, että lapset, nuoret ja perheet ohjautuvat sujuvasti, nopeasti ja oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen palveluun.
  • Parantaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta. Tavoitteena on, että palvelujärjestelmä pystyy vastaamaan kokonaisvaltaisesti ja matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten tuen ja avun tarpeisiin.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • Perhekeskus-toimintamalli osaksi sote-keskuspalveluita
  • Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla

 

Lisätietoja hankesalkku 3:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Katja Sipiläinen, johtava sosiaalityöntekijä

p. 044-730 1586
sp. katja.sipilainen@ikaalinen.fi

Lisätietoa LAPE-palveluiden kehittämisestä maakunnallisella ja valtakunnallisilla tasoilla:

Pirkanmaalla – PirSOTE – LAPE-palveluiden kehittäminen 

Valtakunnallisella tasolla – LAPE-palveluiden kehittäminen

Ikaalisten