Skip to content

5. Sote-peruspalveluiden digitalisaation kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 5. Sote-peruspalveluiden digitalisaation kehittäminen

Tavoitteena on ottaa käyttöön Ikaalisissa mm. seuraavia digitaalisia palveluita:

  • Omaolopalvelu
  • elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin
  • videovälitteiset vastaanotot ja chat
  • etäkonsultaatiot

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavan työpaketin avulla:

  • Digitaalisten palveluiden käyttöönotto perustasolla

 

Hankesalkku 5:n kehittämisen tilanteen väliaika-raportti 26.04.2021

Mitä meillä meneillään hankesalkku 5:een liittyen:

Digitalisaation hankesalkku ”läpileikkaa” kaikki neljä muuta hankesalkkua ja kehittämistoimenpiteet digitalisaatioon liittyen on esitelty jo muiden hankesalkkujen alasivuilla

Lyhyt kooste:

Omaolopalvelun käyttöönotto ja laajentaminen uusiin palveluihin + Sähköiset todistukset ja lausunnot (Kela, Trafi)

OmaOlopalvelun, sekä sähköisten todistusten ja lausuntojen käyttöönottoon on tehty suunnitelmat vuodelle 2021. OmaOlo tulee käyttöön Ikaalisissa kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana. Kts. lisää Hankesalkku 1:n alasivulta tästä

 

Videovälitteiset vastaanotot

Ikaalisissa on käytössä videovälitteiset vastaanotot soveltuvin osin mm. avovastaanoton puolella, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vammaispalveluissa ja ikäihmisten palveluissa.

Etälääkäripalvelut ovat käytössä Hoitohoivassa, sekä etähoivapalvelut alkamassa toukokuussa 2021

Lisää hankesalkku1:n ja hankesalkku 2:n alasivuilta näistä linkeistä: hankesalkku 1 ja hankesalkku 2

Etäkonsultaatiot

Ikaalisissa on käytössä etäkonsultaatio mm. PMT-palveluiden ja psykiatrian poliklinikan välillä kts. lisää hankesalkku 2:n alasivuilta

 

Elintapaohjauksen digitaalinen palvelutarjotin

Kehitämme elintapaohjauksen digitaalista palvelutarjotinta Hankesalkku 4:n alla (HYTE) lisää tästä linkistä: Hankesalkku 4

Sähköinen terveystarkastus kansansairauksien seurannassa (Omaolo)

Tämä osa-alue tulee myös käyttöön Ikaalisissa vuoden 2021 aikana. OmaOlo- palvelu otetaan kokonaisuudessaan käyttöön Ikaalisissa vuoden 2021 aikana – myös sähköinen terveystarkastus kansansairauksien seurannassa.

 

Lisätietoja hankesalkku 5:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Kirsi Haavisto, sovellusasiantuntija (SOTE)

p. 044-730 6214, sp. kirsi.haavisto@ikaalinen.fi

Lisätietoja sote-peruspalveluiden digitalisaation kehittämisestä Pirkanmaan tasollaPirSOTE- digitaaliset palvelut

Ikaalisten