Skip to content

2. Sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN – PIRSOTE -hanke

Hankesalkku 2. Sosiaalihuollon palveluiden kehittäminen

Sosiaalihuollon hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta, oikea-aikaisuutta sekä jatkuvuutta. Pääpaino on ennaltaehkäisevien ja ennakoivien palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä sosiaalihuollon laadun ja vaikututtavuuden mittaamista kehittämistyön ja johtamisen tueksi asiakkaiden hyväksi. Keskiössä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteentoimivuus ja monialaisuus.

Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien työpakettien avulla:

  • Sote-peruspalveluiden tuottamistapojen uudistaminen alueilla
  • Ikäihmisten palveluiden kehittäminen
  • Asiakkuuksien segmentointi sote-keskuksissa, tarkoittaen sitä, että ”asiakkaat saavat oikea-aikaisia palveluita oikeaan aikaan ja ohjautuvat oikealla hoitopolulle.”

Lisätietoja hankesalkku 2:n vastuuhenkilöiltä:

Tanja Kotala PirSOTE- ja KOMAS -hankkeiden projektipäällikkö 

p.044-7306600, sp. tanja.kotala@ikaalinen.fi

Marianne Viitasalo-Männistö, Vanhuspalveluiden päällikkö

p. 044-7301360
sp. marianne.viitasalo-mannisto@ikaalinen.fi

 

Lisätietoja sosiaalihuollon palveluiden kehittämisestä Pirkanmaan alueellaPirSOTE – sosiaalihuollon kehittäminen

Ikaalisten