Skip to content

Ikäihmiset

Ikäihmisten palveluilla edistämme ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisäämme hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan.

Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen.

Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.


Toivomme Teidän vastaavan tähän kyselyyn käyttämäänne hoito- ja hoivapalveluihin liittyen.

Toivomme Teiltä rehellistä palautetta, jota hyödynnämme palvelun kehittämiseksi. Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Jos toivotte yhteydenottoa, jättäkää yhteystietonne kyselyn vapaan sanan kohtaan. Kiitos vastauksestanne!
 
 

Ikaalisten kaupunki
SOTE-keskus
Vanha Tampereentie 21-23
(PL 42)
39500 Ikaalinen

Vanhuspalveluiden päällikkö
Marianne Viitasalo-Männistö
044 730 1360
marianne.viitasalo-mannisto@ikaalinen.fi

Asiakasohjaaja
Leena Nuora
044 730 1361  leena.nuora@ikaalinen.fi

Asumispalvelupäällikkö
Arja Starck
044 730 1387
arja.starck@ikaalinen.fi

Kotihoitopäällikkö
Tiina Hankala
044 730 6203
tiina.hankala@ikaalinen.fi

Palvelupäällikkö
Tiina Vasu-Piiroinen
044 730 1591
tiina.vasu-piiroinen@ikaalinen.fi