Skip to content

Ikäihmiset

Ikäihmisten palveluilla edistämme ikääntyneen henkilön hyvinvointia, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä lisäämme hänen elämänhallintaansa ja turvallisuuttaan.

Hoidon ja huolenpidon lähtökohtana on ikääntyneen yksilöllisyys, hänen arvojensa, tapojensa ja näkemystensä kunnioittaminen.

Päätavoite ikääntyneiden palvelujen järjestämisessä on tukea ja edistää iäkkäimpien henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman pitkään.

 

Ikaalisten kaupunki
SOTE-keskus
Vanha Tampereentie 21-23
(PL 42)
39500 Ikaalinen

Vanhuspalveluiden päällikkö
Marianne Viitasalo-Männistö
044 730 1360
marianne.viitasalo-mannisto@ikaalinen.fi

Asiakasohjaaja, kotihoidon ohjaaja
Leena Nuora
044 730 1361  leena.nuora@ikaalinen.fi

Palvelukotipäällikkö, Toivolansaarikoti
Arja Starck
044 730 1387
arja.starck@ikaalinen.fi

Palveluvastaava, kotihoito
Tiina Hankala
044 730 6203
tiina.hankala@ikaalinen.fi

Palveluvastaava, Kotipihlaja ja Nikula
Taina Koivisto
044 730 6283
taina.koivisto@ikaalinen.fi
– sijainen arja.starck@ikaalinen.fi

Palveluvastaava, omaishoidon tuki ja Markunkoti
Tiina Vasu-Piiroinen
044 730 1591
tiina.vasu-piiroinen@ikaalinen.fi