Skip to content

Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakasohjaaja toimii “ikäihmisen äänenä” palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjaukseen ohjataan

* mikäli neuvonnassa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia

Asiakasohjauksessa

* asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin

* tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet

* sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille

* laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma

* asiakasohjaaja käynnistää palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut eri yhteistyötahojen kanssa

* asiakassuunnitelmaa seurataan, arvioidaan ja muutenkin tarvittaessa seurataan palvelujen tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua

Asiakasohjaaja
Leena Nuora
p. 044 730 1361
leena.nuora@ikaalinen.fi