Skip to content

Asiakasohjaus

Asiakasohjaaja on ikäihmisen palveluiden koordinoija ja vastuuhenkilö. Toiminnan pohjana on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Asiakasohjaaja toimii “ikäihmisen äänenä” palvelupolun eri vaiheissa.

Asiakasohjaukseen ohjataan

* mikäli neuvonnassa tai muiden yhteistyötahojen osalta todetaan ikäihmisen tarvitsevan laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia

Asiakasohjauksessa

* asiakasohjaaja kartoittaa tilanteen ja sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa kotikäynnin

* tehdään laaja-alainen ja yksilöllinen palvelutarpeen arviointi, jonka pohjana on ikäihmisen itse määrittämät tarpeet ja toiveet

* sovitaan yhteisesti tavoitteet palveluille

* laaditaan yhdessä asiakassuunnitelma

* asiakasohjaaja käynnistää palvelut sekä tarvittaessa muuttaa sovitut palvelut eri yhteistyötahojen kanssa

* asiakassuunnitelmaa seurataan, arvioidaan ja muutenkin tarvittaessa seurataan palvelujen tarpeellisuutta, kattavuutta ja laatua


Toivomme Teidän vastaavan tähän kyselyyn käyttämäänne hoito- ja hoivapalveluihin liittyen.

Toivomme Teiltä rehellistä palautetta, jota hyödynnämme palvelun kehittämiseksi. Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Jos toivotte yhteydenottoa, jättäkää yhteystietonne kyselyn vapaan sanan kohtaan. Kiitos vastauksestanne!
 

Asiakasohjaaja
Leena Nuora
p. 044 730 1361
leena.nuora@ikaalinen.fi