Skip to content

Muistineuvola

25.3.2020

TIEDOTE MUISTINEUVOLASTA

HEI!

Kun liikumme eri ympäristöissä ja palveluissa (kuten kaupat, apteekit, kahvilat, ruokapaikat yms.)

Otathan huomioon seuraavan ohjeen:

Hei Ikaalisten kuntalaiset ja palveluntuottajat!
MUISTISAIRAS ASIAKKAANA JA YMPÄRISTÖSSÄ
Hän ei ehkä tiedä koronasta eikä rajoituksista!
KOSKA EI MUISTA
-auta ja ohjaa (kysy ja neuvo)

Voit olla yhteydessä muistihoitajaan
puh. 044-7306184 / Paula Piilola
tai email: paula.piilola@ikaalinen.fi


Muis­ti­neu­vo­la tar­joaa hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa, muis­ti­toi­min­to­jen ja toi­min­ta­ky­vyn ar­vioin­tia. Jakaa tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta asiak­kaal­le ja hä­nen omai­sel­le/lä­hei­sel­le se­kä neu­von­taa ja oh­jaus­ta saa­ta­vil­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta.

Maanantaisin ja perjantaisin ajanvarauksella.

Teemme myös tarvittaessa kotikäyntejä. Erikseen sovittaessa vastaanotto joustavasti Tevaniemen Toimintakeskuksessa.

Muistineuvola on maksuton.

Muistineuvolan blogi


Linkki: Opas oikeudelliseen ennakointiin