Tukipalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut / Tukipalveluiden sääntelemättömät maksut
01.01.2020 alkaen.
Tiedosto: Tukipalveluiden Sääntelemättömät Maksut 1.1.2020 (pdf tiedosto)


Kuljetuspalvelu (SHL)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu. Ikaalisissa vuonna 2020 sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut järjestetään ryhmäkuljetuksena. Asiakkaan tarvitsema mahdollinen avustus on huomioitu kuljetusjärjestelyssä. Ryhmäkuljetuksen kuljettajana toimii sama henkilö ja hänen estyneenä sama sijainen. Kuljetuspäivä on maanantai.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu perustuu Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 23 § ”Liikkumista tukevat palvelut

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#a1301-2014

Kuljetuspalvelua voit hakea tämän sivun reunassa olevalla hakemuslomakkeella.