Skip to content

Tukipalvelut

Hoito- ja hoivapalvelut / Tukipalveluiden sääntelemättömät maksut
01.01.2022 alkaen.
Tästä aukeaa tiedosto —> Tukipalveluiden Maksut


Kuljetuspalvelu (SHL)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu. Ikaalisissa vuonna 2022 sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut järjestetään ryhmäkuljetuksena. Asiakkaan tarvitsema mahdollinen avustus on huomioitu kuljetusjärjestelyssä. Ryhmäkuljetuksen kuljettajana toimii sama henkilö ja hänen estyneenä sama sijainen. Kuljetuspäivä on maanantai.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu perustuu Sosiaalihuoltolain (30.12.2014/1301) 23 § ”Liikkumista tukevat palvelut

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301#a1301-2014

Kuljetuspalvelua voit hakea tämän sivun reunassa olevalla hakemuslomakkeella.