Skip to content

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti Ulla Marku p. 044 730 6813 (ti-to).

Toimintaterapeutin vastaanotto sijaitsee Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksessa kuntoutuksen tiloissa, Silkintie 3.

Toimintaterapiaan tarvitaan lähete, jonka voi tehdä mm. neuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja tai lääkäri.

Toimintaterapiapalveluihin kuuluvat arvioinnit, kuntouttavat terapiajaksot sekä neuvonta ja ohjaus.

Toimintaterapeutti arvioi taitoja ja valmiuksia sekä arjen toimintakykyä. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. hieno-, visuo- ja karkeamotoriikka sekä hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, aistitiedon käsittely, vuorovaikutus ja leikki. Mikäli lapsen nähdään hyötyvän toimintaterapiajaksosta, jakso toteutuu ensisijaisesti kaupungin toimintaterapeutin toimesta.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä toimintakykyä. Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö kodin ja päiväkodin/koulun kanssa.