Skip to content

Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIA

Käyntiosoite:
Kuntoutuspalvelut
Silkintie 3
39500 Ikaalinen

Toimintaterapeutti Ulla Marku p. 044 730 6813 (ti-to).

Toimintaterapiaan tarvitaan lähete, jonka voi tehdä esim.

  • neuvolan terveydenhoitaja
  • kouluterveydenhoitaja
  • lääkäri.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä toimintakykyä. Tärkeä osa toimintaterapiaa on yhteistyö kodin ja päiväkodin/koulun kanssa.

Toimintaterapiapalveluihin kuuluvat arvioinnit, kuntouttavat terapiajaksot sekä neuvonta ja ohjaus. Toimintaterapeutti arvioi taitoja ja valmiuksia sekä arjen toimintakykyä. Arvioitavia osa-alueita ovat mm. hieno-, visuo- ja karkeamotoriikka sekä hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, aistitiedon käsittely, vuorovaikutus ja leikki.

Mikäli lapsen nähdään hyötyvän toimintaterapiajaksosta, jakso toteutuu ensisijaisesti kaupungin toimintaterapeutin toimesta.