Skip to content

Asiakasmaksut

Terveyskeskusmaksu

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään 20,60 euron suuruinen käyntimaksu. Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Terveyskeskusmaksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta.
Ikaalislaisilta sotaveteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua.
Terveyskeskusmaksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Päivystysmaksu

Arkisin klo 20.00-8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä peritään 28,30 euron suuruinen päivystysmaksu. Maksu peritään jokaiselta käynniltä.

Päivystysmaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.
Ikaalislaisilta sotaveteraaneilta ei peritä päivystysmaksua.
Päivystysmaksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Yksilökohtainen fysioterapia

Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään 11,40 euroa hoitokerralta.

Yksilökohtaisen fysioterapian maksu peritään myös alle 18-vuotiailta.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Sarjassa annettava hoito

Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoidosta tai muusta vastaavasta hoidosta peritään 11,40 euroa hoitokerralta. Maksu peritään kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalle annetusta hoidosta.
Maksu kerryttää vuotuista maksukattoa.

Lääkärintodistukset ja lausunnot

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta peritään 50,80 euroa (mm. B-, C- ja E-todistus).
Ajokorttitodistuksesta peritään 61,00 euroa.
Muu hoitoon liittymätön todistus tai lausunto 21,00 euroa.

Lääkärintodistuksista ja -lausunnoista perittävissä maksuissa ei ole ikärajaa.
Todistus- ja lausuntomaksut eivät kerrytä vuotuista maksukattoa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä 50,80 euroa ns. sakkomaksuna. Sakkomaksu peritään myös silloin, kun palvelu on muutoin asiakasmaksulainsäädännön nojalla maksutonta, jos maksun perimisen ehdot muutoin täyttyvät (mm. opiskelijaterveydenhuollon lääkäriajan peruuttamatta jättäminen).

Maksua ei peritä alle 15-vuotiaalta.
Sakkomaksu ei kerrytä vuotuista maksukattoa.