Hoidonsaatavuus

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Yhteydensaanti terveysasemalle toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin vastaanotossa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

Kiireellisissä asioissa pääset hoitoon samana päivänä; Ensiapu ja kiirevastaanotto

2020
Heinäkuu-Joulukuu
HeinäEloSyysLokaMarras Joulu
Samana päivänä vastatut puhelut (%)9664    
Takaisinsoittoaika (minuuttia, mediaani)
      
Odotusaika terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk) 18    
Odotusaika sairaanhoitajan kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk) 1-2    
Odotusaika fysioterapeutin vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk) 4    
Odotusaika hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk)2828