Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on
· neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
· avustaa potilasta muistutuksen tai kantelun tekemisessä
· tiedottaa potilaan oikeuksista sekä
· toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamiehen rooli on neuvova ja ohjaava. Päätäntävaltaa potilaan oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ei potilasasiamiehellä ole.

Yhteystiedot
sosiaalityöntekijä Anneli Mielonen
puhelinaika ke-pe klo 11-12,  (03) 45011