Skip to content

Terveyskeskuksen vaihtaminen

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveyskeskus (hoitopaikka).

Terveyskeskuksen vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eteenpäin eli terveyskeskusta voi vaihtaa seuraavan kerran vasta, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi.

Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta.

Terveyskeskuksen vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Täytetty lomake palautetaan joko henkilökohtaisesti tai postitse.

  • Jos asiakas vaihtaa toisen kunnan terveyskeskuksen asiakkaaksi, on täytettävä kaksi lomaketta. Toinen lomake toimitetaan tämänhetkiselle terveyskeskukseen ja toinen lomake sen kunnan terveyskeskukseen, johon asiakas siirtyy.

ILMOITUS TERVEYSKESKUKSEN VAIHDOSTA