Skip to content

Neuvonta sosiaalipalvelut

 

Sosiaalipalvelut

Silkintie 3
PL 33
39501  IKAALINEN
p. 03 45011/vaihde
faksi 03 450 1525
Avoinna ma – pe klo 8.00 – 12.00 ja 13.00-14.00
Neuvonta ma – pe klo 8.00-12.00 ja 13.00- 15.30
p. 044 730 6603

sähköposti:  SOTEkirjaamo@ikaalinen.fi
(osoite ei ole suojattu)

Sosiaalipäivystys

”Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eika asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisi ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet”

Virka-ajan ulkopuolella välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativat kriisitilanteet hoidetaan Tampereen kaupungin Sosiaalipäivystyksen toimesta 24 t / vrk, vuoden jokaise-na päivänä, koko Pirkanmaan alueella.

Tampereen Sosiaalipäivystys: puh 0500-625 990

Arkisin klo 8.00-16.00 päivystysvastuu on yksin Ikaalisten kaupungilla, puh. 044 730 1391

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies myös seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies voi mm. avustaa muistutuksen tekemisessä tai ongelmatilanteissa toimia työntekijän ja asiakkaan välimiehenä, mutta hän ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Hämeenkyrön sosiaalityöntekijä Anna-Maija Hoffrén,
050 596 9136, puhelinaika ma-pe klo 11-11.30,  sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi