Skip to content

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Lapsiperheiden sosiaalityöhön voi ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi lapsen kasvatukseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai perheen kriisitilanteissa.

Palvelutarpeen arviointi

Jokaisella kuntalaisella on oikeus palvelutarpeen arviointiin. Lapsiperheiden sosiaalityössä arviointeja tekevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja yhteistyössä asiakkaan, tämän läheisten ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.
Lapsiperheiden sosiaalipalveluita ovat mm.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan tietyt viranomaiset ja luottamustoimea hoitavat henkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen. Tämän lisäksi kuka tahansa muu lapsen hyvinvoinnista huolissaan oleva henkilö voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja lupaa kysymättä lastensuojeluilmoituksen. Myös vanhemmat voivat itse ottaa yhteyttä lastensuojeluun, mikäli ovat huolissaan oman lapsensa tilanteesta. Tällöin kysymyksessä on lastensuojeluhakemus. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti täyttämällä ja tulostamalla oheisen lomakkeen ja toimittamalla osoitteeseen:

Ikaalisten kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, PL 33, 39501 Ikaalinen.

Lastensuojeluilmoitus Ilmoitusosa

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (pdf-tiedosto)

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä välitöntä sosiaaliviranomaisen arviointia vaativissa kriisitilanteissa, joka ei voi odottaa seuraavaa sosiaaliviranomaisen puhelinaikaa.
Arkipäivisin klo 8-16 sosiaalipäivystys puh. 044 730 1391.

Virka-ajan ulkopuolella, arkisin klo 16-08, viikonloppuisin ja arkipyhinä sosiaalipäivystyksestä vastaa Tampereen kaupungin sosiaalipäivystys puh. 0500 625 990.

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus erityiseen suojeluun, turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lastensuojelulain mukaan lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 25-vuotiasta. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet kunnassa asuville lapsille vaikuttamalla heidän kasvuoloihinsa, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, sijaishuolto sekä jälkihuolto. Suurin osa lastensuojelutyöstä on avohuollon työtä, jossa perhettä tuetaan, jotta lapset voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

 

Yhteystiedot

sosiaalityöntekijä Katja Vähäkangas
puhelinaika ti,to-pe klo 11-12
044 730 6516

sosiaalityöntekijä Ulla Wegelius
puhelinaika ti,to-pe klo 11-12
044 730 1311

johtava sosiaalityöntekijä Kari Holma
044 730 6694

sosiaaliohjaaja
Raija Haavisto
044 730 6688

perhetyöntekijät
Sari Rytkölä
044 730 1310
Katriina Tanila
044 730 1255

 

Asiointi sähköpostilla;
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.