Kuntoutus

Kuntoutus

Fysioterapiassa on tavoitteena asiakkaan terveyden sekä liikunta- ja toimintakyvyn edistäminen huomioiden asiakkaan toimintaympäristö. Neuvonnan ja ohjauksen avulla tuetaan ja aktivoidaan asiakasta ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään.
Fysioterapian palveluita ovat:

1. Vuodeosastokuntoutus: Fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä osaston henkilökunnan, kuntohoitajan sekä omaisten ja kotihoidon kanssa. Tavoitteena on potilaiden kuntoutuminen takaisin kotiin sekä mahdollisimman hyvän toimintakyvyn saavuttaminen.

2. Fysioterapian polikliininen avokuntoutus: Toteutetaan joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon lähetteellä. Kuntoutuksen jakso on lyhyt ohjaus- tai arviojakso. Neurologisten asiakkaiden kuntoutus kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Avokuntouksen hinta on 11,50€/kerta

3. Ryhmäkuntoutus: Terveyskeskuksessa on pienryhmäkuntoutusta. Ryhmään hakeudutaan joko lääkärin lähetteellä tai muun tahon suosittelemana. Ryhmäläiselle tehdään toimintakykytesti ja määritellään kuntoutuksen tavoitteet. Ryhmäkokoontuminen kestää 10 viikon ajan. Ryhmäkuntoutuksen hinta on 3 €/kerta.

4. Palveluohjaus: matalan kynnyksen palvelua eläkeasioissa, kuntoutusasioissa, työllisyysasioissa tai muissa toimintakykyyn tai kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Palveluohjaukseen kuuluu myös Veteraanikuntoutusasiat. Veteraanikuntoutukseen hakemista varten tarvitaan kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä veteraanin ja palveluohjaajan sekä tarvittaessa omaisen kanssa. ajanvaraus Palveluohjaukseen puh. 044 7301504 (ma-to 8.00-16.oo, pe 8-14.45) Palveluohjaus on maksutonta.

5. Matalan kynnyksen fysioterapeutin vastaanotto: Asiakkaalla on mahdollisuus myös päästä matalan kynnyksen vastaanotolle. Yleensä lähettävänä tahona on hoidon tarpeen arvioinnin tehnyt sairaanhoitaja tai vastaanoton lääkäri. Palveluun ei varsinaisesti tarvita lähetettä. Palvelun avulla saat nopeasti apua vaivaasi ja tarvittaessa sinut ohjataan lääkärin vastaanotolle.

6. Tekonivelleikkauksen pre- ja postoperatiivinen kuntoutus: Tekonivelleikkaukseen menevä asiakas saa ohjausta sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen kuntoutumisensa tueksi. apuvälinepalvelut kuuluvat osana kokonaiskuntoutumista.

7. Markunkodin toimintakykyarviot: Fysioterapeutti tekee toimintakykyarvioita markunkodilla yhteistyössä kotihoidon kanssa.

8. Kotikäynnit: Kuntoutuksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kotikäynnin avulla tuetaan asiakasta kuntoutusprosessissa ja edesautetaan toimintakyvyn parantumista. apuvälinepalvelut kuuluvat kotikäynteihin. esteettömyyskartoituksen tekee asiantunteva fysioterapeutti.

9. Apuvälinepalvelut: Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälinetarpeen määrittely, sovitus, luovutus omaksi tai käyttöön, käytön opastus ja seuranta sekä apuvälineiden huolto. Päätösapuvälineen lainasta perustuu yksillöliseen tarvearvioon. Apuvälineet voi palauttaa kuntoutukseen aukioloaikoina lainaajan tiedot liitettynä kuntoutuksen käytävällä sijaitsevaan palautuspisteeseen.

10. Ryhtitunnit: Fysioterapeutti tekee yläasteelle vuosittain ryhtituntikäynnit 7. luokan oppilaille. Ryhtitunti on informatiivinen ohjaus koululaisille tärkeästä ergonomiasta ja liikunnasta. Tunti pidetään yhteistyössä kouluterveydenhoitajan ja opettajien kanssa.

 

Kuntoutusvastaava Marja-Liisa Vainionpää p 044 730 1504
-palveluohjaus, matalan kynnyksen fysioterapeutin vastaanotto

Fysioterapeutti Serenella Forma p. 044 730 1346
-tekonivel -yhdyshenkilö, lasten ft

Fysioterapeutti Heini Virkkilä p. 044  730 1347
-AVH-yhdyshenkilö (Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden yhdyshenkilö)

Puhelinaika apuvälineasioissa sekä ajanvaraukseen liittyvissä asioissa:

ma-pe 8.15-9.00 ja 12.30-13.00 p. 03 450 1514

Apuvälineasioissa palvelemme näinä aikoina ilman ajanvarausta.