Kuntoutus

Kuntoutuspalvelut 

Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksessa tarjotaan fysioterapian-, puheterapian- ja toimintaterapian palveluita. Kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hänen omassa toimintaympäristössään ja erilaisissa elämänvaiheissa. Kuntoutus perustuu aina yksilölliseen ja tavoitteelliseen suunnitelmaan, ja se voi olla luonteeltaan arvioivaa, ohjaavaa tai tiiviimpiä terapiajaksoja.

Kuntoutuspalvelut sijaitsevat sosiaali- ja terveyskeskuksessa osoitteessa Silkintie 3. Palveluihin hakeudutaan ensisijaisesti lääkärin lähetteellä.

Fysioterapian palveluita ovat:

1.Terveyskeskussairaalan osastokuntoutus: Fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä osaston henkilökunnan, omaisten,  kotihoidon ja muiden sidosryhmien kanssa.

2. Fysioterapian polikliininen avokuntoutus:
Toteutetaan joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon lähetteellä. Kuntoutusjakso on lyhyt ohjaus- tai arviojakso. Meillä on myös ryhmäkuntoutusta. Ryhmäläiselle tehdään toimintakykytesti ja määritellään kuntoutuksen tavoitteet.

Ryhmäkokoontuminen kestää 10 viikon ajan.

3. Palveluohjaus:
Matalan kynnyksen palvelua eläke-, kuntoutus-, työllisyys- tai sairausasioissa.  Palveluohjaukseen kuuluvat myös veteraanikuntoutusasiat. Palveluohjaus on maksutonta.

4. Tekonivelleikkauksen  postoperatiivinen kuntoutus: Tekonivelleikkaukseen menevä asiakas saa ohjausta leikkauksen jälkeen kuntoutumisensa tueksi, tarvittaessa myös ennen leikkausta.  Apuvälinepalvelut kuuluvat osana kokonaiskuntoutumista.

5. Kotikäynnit: Kuntoutuksen henkilökunta tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Kotikäynnin avulla tuetaan asiakasta kuntoutusprosessissa ja edesautetaan toimintakyvyn parantumista. Esteettömyyskartoituksen tekee asiantunteva fysioterapeutti.

6. Apuvälinepalvelut: Olemme siirtyneet 1.1.2019 Maakunnalliseen apuvälinekeskukseen. Kuulumme PSHP:n yhteiseen apuvälinerekisteriin ja toimintaan. Meillä on lähipalveluna apuvälineitä, joita lainaamme. Päätös apuvälineen lainasta perustuu aina yksilölliseen tarvearvioon.

Apuvälineet voi palauttaa kuntoutukseen aukioloaikoina (8-16) lainaajan tiedot liitettynä kuntoutuksen käytävällä sijaitsevaan palautuspisteeseen.

 

Tiimivastaava, fysioterapeutti Heini Virkkilä p. 044 730 1347 heini.virkkila@ikaalinen.fi
-AVH-yhdyshenkilö (Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden yhdyshenkilö)
-Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumusasiat,fysioterapian avokuntoutus.

Fysioterapeutti Serenella Forma p. 044 730 1346 serenella.forma@ikaalinen.fi
-tekonivel -yhdyshenkilö, lasten ft, fysioterapian avokuntoutus

 

Puhelinaika apuvälineasioissa sekä ajanvaraukseen liittyvissä asioissa:

ma-pe 8.15-9.00 ja 12.30-13.00 p. 03 450 1514. Meillä on käytössä takaisinsoittojärjestelmä.

Apuvälineasioissa palvelemme näinä aikoina ilman ajanvarausta. Muina aikoina ajanvarauksella.

 

Tiimivastaava, fysioterapeutti Heini Virkkilä p. 044 730 1347
-AVH-yhdyshenkilö (Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden yhdyshenkilö)

Fysioterapeutti Serenella Forma p. 044 730 1346
-tekonivel -yhdyshenkilö, lasten ft

 

Puhelinaika apuvälineasioissa sekä ajanvaraukseen liittyvissä asioissa:

ma-pe 8.15-9.00 ja 12.30-13.00 p. 03 450 1514

Apuvälineasioissa palvelemme näinä aikoina ilman ajanvarausta.