Skip to content

Muistihoitaja

Muistihoitaja, sairaanhoitaja Tiina Varin-Kuikka puh. 044 7306 225

 

Muis­ti­hoitaja tar­joaa hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa, muis­ti­toi­min­to­jen ja toi­min­ta­ky­vyn ar­vioin­tia. Hän jakaa tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta asiak­kaal­le, hä­nen omai­silleen ja lä­hei­sil­leen. Sen lisäksi hän antaa neu­von­taa ja ohjaus­ta saa­ta­vil­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta.

Muistihoitaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. 

Muistihoitajalla käynti  on maksutonta, mutta peruuttamattomasta käynnistä peritään maksu.