Hoidonsaatavuus

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

 

Yhteydensaanti terveysasemalle toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärin vastaanotossa.

Tammikuussa 2019 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 8,5 minuutin kuluttua yhteydenotosta. Takaisinsoiton tavoitettavuus saman päivän kiireettömässä puhelunpalvelussa oli 91 %.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku.

 

 

2019 tammi-kesäkuuTammi (tilanne 31.1.)HelmiMaalisHuhtiToukoKesä
Samana päivänä vastatut puhelut (%)     91%
Takaisinsoittoaika (minuuttia)      8,5
Odotusaika terveyskeskuslääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk) 

15

Odotusaika sairaanhoitajan kiireettömälle vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk)      1
Odotusaika fysioterapeutin vastaanotolle (T3, kolmas vapaa aika, vrk)      0

 

Odotusaika lääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa (T3, vrk)
Kiireellisissä asioissa pääset hoitoon samana päivänä; Ensiapu ja kiirevastaanotto