Skip to content

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon avohuollon palvelut toteutetaan sekä Ikaalisten kaupungin omana toimintana että ostopalveluna muilta kunnilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Laitospalvelut ja kehitysvammapoliklinikan erityispalvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kehitysvammaisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina peruspalveluina ja tarvittaessa erityispalveluina.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Päivähoidon osalta noudatetaan päivähoitolakia ja opetuksen osalta peruskoululakia. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito.

Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on kehitysvammaisen henkilön kotikunnalla. Kaikille asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelmat ja palvelusuunnitelmat, joiden avulla asiakkaille räätälöidään heidän tarvitsemansa ja heitä parhaiten palvelevat palvelut.

Otathan yhteyttä vammaispalveluiden päällikköön, jos tarvitset lisätietoa, tukea tai neuvoja kehitysvammahuollon palveluihin liittyen tai olet hakemassa kehitysvammapalvelujen piiriin.

Yhteystiedot:
vt. vammaispalveluiden päällikkö Maria Pyykkönen
p. 044 7301234

Ikaalisten ryhmäkoti
Peltotie 4
39500 IKAALINEN
03 450 1319 tai 044 730 1319

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)
Päivi Rantakangas
p. 044 730 1251

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi