Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisuus merkitsee vammaa ymmärtämis– ja käsityskyvyn alueella. Kehitysvammahuollon avohuollon palvelut toteutetaan sekä Ikaalisten kaupungin omana toimintana että ostopalveluna muilta kunnilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Laitospalvelut ja kehitysvammapoliklinikan erityispalvelut tuottaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kehitysvammaisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina peruspalveluina ja tarvittaessa erityispalveluina.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta. Päivähoidon osalta noudatetaan päivähoitolakia ja opetuksen osalta peruskoululakia. Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito.

Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on kehitysvammaisen henkilön kotikunnalla. Kaikille asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelmat ja palvelusuunnitelmat, joiden avulla asiakkaille räätälöidään heidän tarvitsemansa ja heitä parhaiten palvelevat palvelut.

Otathan yhteyttä vammaistyön esimieheen, jos tarvitset lisätietoa, tukea tai neuvoja kehitysvammahuollon palveluihin liittyen tai olet hakemassa kehitysvammapalvelujen piiriin.

Ajankohtaista

Ikaalisten kaupunki järjestää kehitysvammaisten lasten ja nuorten kesähoitoa ja -toimintaa sekä Valkean ruusun koululla että Kamraatinkulman toimintakeskuksessa. Hoitopaikkaan vaikuttavat lapsen ikä ja toimintakyky. Hoitoa järjestetään pääsääntöisesti vanhempien työssäkäynnin mahdollistumiseksi. Kesäajan hoitoa ja -toimintaa järjestetään koulujen loma-ajalla 3.6.–5.7. ja 5.-9.8.2019. Heinä-elokuussa on neljän viikon pituinen ns. kesäsulku 8.7.-2.8.19 välisenä aikana. Tällöin hoitoa ei pääsääntöisesti järjestetä. Kesähoidon tarpeesta tulee ilmoittaa 26.4.2019 mennessä Ikaalisten Kehitysvammahuoltoon. Lisätietoa asiasta löytyy Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä (2.4.2019).

Yhteystiedot:
Vammaispalveluiden päällikkö
Eeva Muurinen
puhelinaika ma, ke-pe klo 11-12, p. 03 45011
Huom. henkilökohtainen asiointi sovitusti ajanvarauksella

Vammaispalveluiden palveluohjaaja
Maria Pyykkönen
p. 044 7301 234

Ikaalisten ryhmäkoti
Peltotie 4
39500 IKAALINEN
03 450 1319 tai 044 730 1319

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo)
Airi Jaakkola
p. 044 730 1251

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi (at) ikaalinen.fi

Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksiköstä löydät lisätietoja seuraavasta osoitteesta http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kepe.html.