Skip to content

Työ- ja päivätoiminta

Toimintakeskus Kamraatinkulma tarjoaa työ- ja päivätoimintaa, sekä avotyön ohjausta aikuisille kehitysvammaisille ihmisille.
Päivä- ja työtoimintaan osallistutaan 1-5 päivänä viikossa. Työtoimintoihin osallistuvat saavat työstään työosuusrahaa eläkkeen lisäksi.
Työtoiminnan perinteisiä töitä ovat erilaiset alihankintatyöt. Kamraatinkulman toimintakeskuksessa tehdään myös erilaisia kädentaidon töitä.
Päivätoiminnan asiakkaat ovat sosiaalista, psyykkistä ja/tai fyysistä tukea tarvitsevia aikuisia henkilöitä.
Päivätoiminta suunnitellaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan, ja sillä pyritään sekä virkistystoimintaan, että elämässä tarvittavien taitojen tukemiseen, harjoitteluun ja ylläpitoon.

Kamraatinkulman arkea voit seurata omien Facebook-sivujen kautta tai Kamraatinkulman oman blogin kautta.

Kamraatinkulman toimintakeskuksen sivut

Yhteystiedot

Kamraatinkulman toimintakeskus
Kamraatintie 3
39500 Ikaalinen


Ohjaajat
p. 044 730 1325


Jaana Helminen
palveluvastaava

p. 044 730 1233