Skip to content

Kuulutus eduskuntavaalien äänestyspaikoista ja ajoista Ikaalinen

Eduskuntavaalit 2023

Vaalipäivä

Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023 kello 9.00–20.00. Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle
äänioikeusrekisteriin otetulle ilmoituskortin. Ilmoituskorttiin on merkitty se äänestysalue,
jossa äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää.

Äänestysalue                                              Äänestyspaikka                                     Osoite
1) Vanha kauppala-Hakumäki                   Valkean ruusun koulu                               Koulunpolku 4
2) Kilvakkala                                                  Kilvakkalan koulu                                      Kilvakkalantie 25
3) Mansoniemi-Kovelahti-Riitiala            Mansoniemen vanha koulu                      Mansoniementie 86/10
4) Tevaniemi                                                 Tevaniemen koulu                                      Luhalahdentie 698
5) Luhalahti                                                   Luhalahden koulu                                      Koulumäentie 13

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys on käynnissä 22.-28.3.2023. Yleinen ennakkoäänestyspaikka Ikaalisissa on Kauppakeskus Komppi, Karhoistentie 3.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:
ke 22.3. klo 10-18
to 23.3.  klo 10-18
pe 24.3. klo 10-18
la 25.3.  klo 10–14
su 26.3. klo 12-16
ma 27.3. klo 10-18
ti 28.3. klo 10-20

Kotiäänestys 22. -28.3.2023

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa. Linkki toiselle sivustolle omaishoidon tuesta annetussa laissa  (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.
 • Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
• Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
• Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 21.3. klo 16 mennessä. Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse numeroon 044 7306118 tai 044 1588176 (arkisin klo 9-16) tai kaupunginkansliasta ja nettisivuilta Ilmoittautuminen kotiäänestykseen ilmoittautuminen kotiäänestykseen (ikaalinen.fi) saatavalla lomakkeella osoitteeseen:   hannu.haapala@ikaalinen.fi  tai anne.rajasalo@ikaalinen.fi

– Kotiäänestyslomake(pdf-tiedosto)
– Kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot  (päivitetty 17.1.2023)

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon (22.3.-28.3.2023) sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Vaalilain 9 §:n 3 kohdan tarkoittamina ennakkoäänestyspaikkoina Ikaalisissa toimivat:

1. Toivolansaarikoti
2. Jyllin Kodit
3. Terveyskeskuksen vuodeosasto
4. Kotipihlaja, vanhusten vuokrarivitalot
5. Esperi Hoivakoti Luhalahti
6. Nikula, Tevaniemen toimintakeskus