Maaseutupalvelut

Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelut

Maatalouden lomakkeita osoitteessa www.suomi.fi
Sastamalan kaupungin maaseutu sivujen linkki
Sastamalan kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen linkkejä

Tärkeimmät tehtävät:

• Maataloustukihakemusten vastaanottaminen, käsittely, tallentaminen,
hallinnollinen valvonta ja päätöksenteko sekä maksatuksien valmistelu.
• Maatilatalouden ohjaaminen ja sopimusten valvonta lainsäädännön ja
valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti.
• Lausunnot muille viranomaisille, laitoksille ja maatalousyrittäjille.
• Tarkastus-, katselmus- ja arviointitoimitukset.

Ikaalisten kaupunki on sopinut, että Sastamalan kaupunki huolehtii EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toteuttamisesta myös Ikaalisten kaupungin alueella. Toiminta koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja palveluita (Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 20.12.1991/1558 sekä siihen tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä.)

Maaseutuelinkeinoviranomaispalveluissa isäntäkuntana on Sastamala, jonka maaseutulautakunta huolehtii hallintotehtävistä Maaseutuviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjauksessa ja valvonnassa.

Maaseutuasiamies Saara Jokinen
Puhelin: 044 7301 226
Sähköposti: saara.jokinen[at]ikaalinen.fi

Ikaalisten toimipiste:
Kyrösselänkatu 8
IKAALINEN

Postitusosoite:
Maaseututoimisto
PL 33
39501 IKAALINEN