Skip to content

Maaseutupalvelut

 

Maaseutuelinkeinojen viranomaispalvelut

 

Ikaalisten kaupunki on sopinut, että Sastamalan kaupunki huolehtii, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla Ikaalisten kaupungin alueella.

Toiminta koskee kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvia hallinnollisia tehtäviä ja palveluita (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 30.3.2010/210 sekä siihen tehdyt muutokset ja viittaukset muissa säädöksissä.)

 

Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut toimivat Sastamalan teknisten lautakunnan alaisuudessa sekä Ruokaviraston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen ohjauksessa ja valvonnassa.

 

Tärkeimmät tehtävät:

  • Maataloustukihakemusten vastaanotto, hallinnollinen valvonta, maksatus, päätöksenteko ja takaisinperintä maksajavirastosopimuksen edellyttämällä tavalla.
  • Hukkakauravalvonta.
  • Hirvieläinten-, petojen- ja rauhoitettujen lintujen aiheuttamien vahinkojen maastokatselmukset ja vahinkojen arvioinnit.
  • Viljelijävarausten ja valmiussuunnitelmien laadinta ja ylläpito

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Sastamalan maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut:

https://www.sastamala.fi/sivu.tmpl?sivu_id=3079

Tietoa viljelijätuista löytyy Ruokaviraston sivuilta: 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/

Tukihakuun liittyvät lomakkeet:

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/tukihakulomakkeet/

Eläintenpitoon liittyvät lomakkeet:

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/

Maaseutu.fi-sivuston Pirkanmaan ajankohtaiset uutiset:

https://maaseutu.fi/alueet/pirkanmaa/

 

Maaseutuasiamies Saara Marttila
(vanhempainvapaalla)

Vs. Maaseutuasiamies Anne-Marie Hautanen
puh 044 7301 226
anne-marie.hautanen@sastamala.fi

Maaseutuviranomaisten yleissähköposti:
maaseutuviranomaiset@sastamala.fi

 

Ikaalisten toimipiste:
Vanha Tampereentie 9,
39500 IKAALINEN

Postitusosoite:
Maaseututoimisto
PL 33
39501 IKAALINEN