Työpaikat

KAAVOITUSARKKITEHTI

Ikaalinen on noin 7200 asukkaan kaupunki valtatie 3:n varrella ja on tunnettu mm. kulttuurimaisemastaan, luonnonympäristöstään ja vesistöstään.  Ikaalisissa on kattavat palvelut ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Työn kuvaus: Keskeisinä tehtävinäsi ovat asemakaavojen ja osayleiskaavojen itsenäinen valmistelu, lautakuntavalmistelut ja -esittelyt sekä mm. ranta-asemakaavojen ohjaaminen.  Lisäksi tehtäviin saattavat kuulua ranta-alueen mitoitustarkastelut poikkeamislupia varten sekä kaupunkikuvan ja rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät sekä mahdollinen osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin.

Tehtävänimike on kaavoitusarkkitehti, maankäyttöinsinööri tai kaavasuunnittelija ja tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on tutkinto arkkitehtuuriin alalta tai muulta soveltuvalta alalta. Edellytämme kokemusta asemakaavojen ja yleiskaavojen ja liittyvien asiakirjojen laadinnasta. Eduksi luemme työkokemuksen vastaavista kuntatehtävistä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.  Arvostamme, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa ja oma-aloitteisuutta sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa sekä hyviä suunnitteluohjelmien käyttötaitoja. Kaavoituksessa on käytössä AutoCad-pohjainen YtCad-  ja M-Color- suunnitteluohjelmat.  Tarjoamme mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät sekä kokeneet kollegat ja joustavan työpaikan.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi myös esittää palkkatoiveen. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemus ja cv tulee toimittaa 24.1.2019 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen satu.rask@ikaalinen.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3 39500 Ikaalinen. Sähköpostin otsikoksi tai Kirjeeseen merkintä ”Kaavoitusarkkitehdin haku”.

Lisätietoja tehtävästä antavat ( 7.1 alkaen )

Tekninen johtaja Satu Rask, puh 044 730 1262

Rakennustarkastaja Mika Wallin, puh 044 730 1239

sähköposti: etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi


Ikaalisten kaupungin perhepalveluissa on haettavana
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA

Etsimme mukavaan ja yhteistyökykyiseen tiimiimme sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat palvelutarpeen arviointien tekeminen sekä lastensuojelun avo-, sijais- sekä jälkihuollon sosiaalityö sekä sosiaalihuoltolain mukainen asiakastyö. Lisäksi työ sisältää osallistumisen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Työtä tehdään sekä työparin kanssa että yksin.

Tarjoamme monipuolisen työn erittäin mukavassa työyhteisössä. Esimiehen ja tiimin tuki sekä työnohjaus on järjestetty. Katsomme eduksi kehittämismyönteisen työotteen sekä valmiudet tehdä joustavasti moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat (817/2015, 12§).

Virka täytetään 11.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Tehtävänmukainen palkka on 3300 €/kk.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen 31.1.2019 klo 15.30 mennessä os.

Ikaalisten kaupunki
sote-keskus
PL 33
39501 Ikaalinen

Kuoreen merkintä ”sosiaalityöntekijän virka”.

Tiedustelut:
johtava sosiaalityöntekijä
Ulla Wegelius, p. 044-7301 311 tai
sähköpostitse etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi.