Työpaikat

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on haettavana

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN viransijaisuus, 6 kk.

Etsimme mukavaan ja yhteistyökykyiseen tiimiimme sosiaalityöntekijän viransijaista aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yleinen aikuissosiaalityö, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen, pitkäaikaistyöttömien aktivointihaastatteluihin osallistuminen, terveyskeskuksen sosiaalityö ja potilasasiamiehen tehtävät. Lisäksi työ sisältää osallistumisen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Työtä tehdään pääasiassa yksin, mutta paljon myös erilaisissa yhteistyöverkostoissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tarjoamme monipuolisen työn työyhteisössä, jossa esimiehen ja tiimin tuki sekä työnohjaus on järjestetty. Katsomme eduksi perehtyneisyyden toimeentulotukiasioihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys sekä Valviran rekisteröinti. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijat (817/2015, 12§).

Viransijaisuus täytetään 12.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viransijaiseksi valitun on esitettävä rikostaustan selvittämiseksi annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Ennen sijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen 7.6.2019 klo 12.00 mennessä os. Ikaalisten kaupunki, sote-keskus, PL 33, 39501 Ikaalinen. Kuoreen merkintä ”sosiaalityöntekijän viransijaisuus”. Tiedustelut sosiaalityöntekijä Anneli Mielonen, p. 044-7301 312,  anneli.mielonen@ikaalinen.fi tai johtava sosiaalityöntekijä Ulla Wegelius, p. 044-7301 311, ulla.wegelius@ikaalinen.fi.

 


 

Terveyskeskussihteeri toimi, Ikaalisten kaupunki, Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskus, lääkärin vastaanotto

 

Haemme Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen terveyskeskussihteeriä lääkärin vastaanotolle.

Terveyskeskussihteeri työskentelee lääkärin vastaanoton potilastoimistossa. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen pätevyys (lähihoitaja), kokemusta taloushallinnon tehtävistä ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja, hyvää paineensietokykyä, oma-aloitteista ja järjestelmällistä työotetta sekä perus toimisto-ohjelmien hallintaa. Potilastietojärjestelmämme on Life Care.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työ on kokopäivätyötä.
Työkokemus 1-5 vuotta.

Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää Terveystalon työterveyshuollon lääkärin tekemä hyväksytty lääkärintodistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä LOVEn voimassaoloa. Ammattipätevyyden tulee olla tarkistettavissa JulkiTerhikistä.

Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan osoitteella Ikaalisten sosiaali- ja terveyskeskus, vt. johtava hoitaja Riikka Kuusiluoma, Vanha Tampereentie 21, 39500 Ikaalinen tai
SOTEkirjaamo@ikaalinen.fi, otsikkoon ”terveyskeskussihteeri”

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakuaika 14.5.-31.5.2019 klo 12 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa vt. johtava hoitaja Riikka Kuusiluoma, p.044-7301 581

Mol-sivuille tästä hakemukseen

 


 

Kirjastovirkailija, Ikaalisten kaupunki, Ikaalinen

 

Ikaalisten kaupunginkirjastossa on haettavana kirjastovirkailijan toimi 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kirjastovirkailijan työn painopisteenä on lasten- ja nuortenkirjastotyö. Haemme innostunutta, lasten- ja nuortenkirjastotyöhön motivoitunutta työntekijää, sillä normaalien virkailijatehtävien lisäksi tehtävään sisältyy lasten ja nuorten lukutaitojen ja -harrastuksen edistäminen. Työtehtäviin kuuluu mm. kouluyhteistyötä sekä kirjaston lasten ja nuorten tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen.

Tehtävässä onnistumisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia ovat asiakaspalvelutaito, yhteistyö – ja organisointikyky, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, digitaidot ja pedagogiset valmiudet sekä hyvä yleissivistys ja kirjallisuuden tuntemus. Lisäksi arvostamme aikaisempaa kirjastotyökokemusta ja aktiivista kehittämisotetta. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot, tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

 

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES :n mukaisesti. Tehtävä täytetään 4 kk koeajalla. Työaika on 36,75 h/vko. Työ on vuorotyötä ja siihen sisältyy säännöllistä ilta- ja viikonlopputyötä.

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 31.5.2019 klo 15.00.

 

Hakemukset ositteeseen Ikaalisten kaupunginkirjasto, PL 51, 39501 Ikaalinen tai elina.pimia@ikaalinen.fi

Tästä Mol.fi hakemukseen