Skip to content

Nummenrannan muuntoaseman asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Ikaalisten Nummen alueella Läykkälänlahden (8) kaupunginosassa, noin 2,5 kilometriä Ikaalisten keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue koskee asemakaavoittamatonta kiinteistöä 143-416-5-35 LAHTINEN. Suunnittelualue rajautuu etelässä Karhoistentiehen, muualla rakentamattomaan kaupungin taajama-alueeseen.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 hehtaaria. Suunnittelualueen kiinteistö 143-416-5-35 LAHTINEN on yksityisessä omistuksessa.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa suunnittelualueen kiinteistölle 143-416-5-35 LAHTINEN rakennusoikeus kaasunpurkuasemalle, jossa paineistettua biokaasua puretaan CBG-konteista kaasuverkostoon. Asemakaavan suunnittelussa tullaan huomioimaan tulevaan maankäyttöön liittyvät turvallisuusasiat, kuten riittävä etäisyys suunnittelualueella sijaitsevaan suurjännitelinjaan.

Lisäksi laadittavan asemakaavan tavoitteena on osoittaa toteutuneen muuntamorakennuksen rakennusoikeus sekä varata asemakaavassa alueen toiminnoille välttämättömien verkostojen tilavaraukset.

Luonnosvaiheen aineistot pidetään nähtävillä 6.5.-4.6.2021 välisenä aikana.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana ympäristölautakunnalle osoitettuna, osoite: PL 33, 39501 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi.

Vt. kaavoituspäällikkö
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi