Skip to content

Kaupunginhallituksen tiedote

Kaupungille on tullut useita yhteydenottopyyntöjä liittyen seutulehti UutisOivassa (14.12 ja 17.12.2021) julkaistuihin uutisiin. Jos kaupungin toiminnassa ilmenee häirintää, sitä ei hyväksytä. Asiaan on puututtava välittömästi. Kaupungilla on erillinen toimintaohje häirintätapausten käsittelyyn.

Ikaalisten kaupunki ei ole saanut aluehallintovirastosta yhteydenottoa tai selvityspyyntöä liittyen UutisOivan julkaisemiin tietoihin. Yksittäisiä kaupungin työntekijöitä koskevissa asioissa kaupungin toimielimiä sekä asiaa käsitteleviä sitoo laissa säädetty salassapitovelvoite.

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Marjo Heikkilä