Skip to content

Hoitoaikojen varaaminen

Tuntien varaaminen ja osa-aikainen varhaiskasvatus

Laskutus perustuu kunnan ja perheen väliseen sopimukseen siitä, kuinka monta tuntia lapselle varhaiskasvatusta keskimäärin varataan.

HUOM! maksu perustuu pääsääntöisesti varattuihin ei käytettyihin tunteihin seuraavien
periaatteiden mukaan:
– Vanhemmat tekevät etukäteen sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisesta tuntimäärästä (myönnetty varhaiskasvatuspaikka /muutosilmoitus)
– Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti
– Mikäli tuntimäärä alittuu laskutetaan sopimuksen mukaan

Näin alkuun Päikyn käytössä, ohje huoltajalle