Skip to content

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden avustukset

Ikaalisten kaupunki myöntää yksityisteille avustuksia vuotuisen talousarvion puitteissa. Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta. Avustuksien haku tapahtuu vuosittain keväällä.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain (560/2018) 50 §:ssä edellytetään.

Päivitä tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin


Kunnossapitoavustushakemukset on toimitettava 28.5.2021 mennessä.

Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa.

Yksityistien Avustushakemus (doc)
Yksityistien Avustushakemus (pdf)

Hakemuslomakkeita saatavilla myös teknisistä palveluista (Kolmen airon katu 3).


Perusparannusavustushakemukset toimitettava 30.4.2021 mennessä.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 730 1522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Hakemuksien toimitus:
Tekniset palvelut
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi

Linkkejä

Suomen Tieyhdistys
Laki yksityisistä teistä 1.1.2019
Maanmittauslaitos / yksityistietoimitus
Maanmittauslaitos / Yksityistien tieyksiköinti