Skip to content

Yksityistieavustukset

Yksityisteiden avustukset

Ikaalisten kaupunki myöntää yksityisteille avustuksia vuotuisen talousarvion puitteissa.

Perusparannus- ja kunnossapitoavustusten hakuaika on keväisin.

Yhteiset vaatimuksen kaikille avustettaville yksityistielle:

 • Avustuksen myöntäminen edellyttää, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.
 • Tiekunnan tulee toimia yksityistielain mukaisesti.
 • Tiekunta on huolehtinut, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, kuten yksityistielaki 50 § edellytetään.

Avustusta maksetaan yksityisteille, joiden pituus on vähintään 200 metriä.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia, eikä alle 50 €:n avustuksia makseta.

Yksilöidyt tiekohtaiset vaatimukset avustuksen hakemiseen:

 • Asuttu yksityistie:
  Avustuksia voi hakea yksityistielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta (kiinteistössä ollaan kirjoilla). Avustus maksetaan tien alusta viimeiseen ympärivuotiseen kiinteistöön asti.
 • Läpiajettava yksityistie:
  Läpiajettaville teille voidaan harkinnan mukaan myöntää avustusta. Tämä edellyttää, että tielle ajautuu säännöllisesti tiekunnan ulkopuolista liikennettä, lisäksi tien tulee olla henkilöautolla ajokelpoisen ja se tulee pitää talvella aurattuna.
 • Elinkeinon harjoittaminen yksityistiellä:
  Tien varressa harjoitetaan  elinkeinotoimintaa (esim.  yritys / maitotila), joka edellyttää säännöllistä raskasta liikennettä ympärivuotisesti.

Päivitä tiekunnan yhteystiedot yksityistierekisteriin

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin


Kunnossapitoavustushakemukset on toimitettava 3.5.2024 mennessä.

Yksityistien avustus-hakulomake (täytettävä pdf)

Pdf lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa teknisiin palveluihin  tai voit käydä tekemässä hakemuksen paikan päällä teknisissä palveluissa.

Hakemuslomakkeita on saatavilla myös teknisistä palveluista (Kolmen airon katu 3).


Perusparannusavustushakemukset toimitettava 3.5.2024 mennessä.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 730 1522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Hakemuksien toimitus:
Tekniset palvelut
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen
kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Yksityistien avustus-hakulomake (täytettävä pdf)

Linkkejä

Suomen Tieyhdistys
Laki yksityisistä teistä 1.1.2019
Maanmittauslaitos / yksityistietoimitus
Maanmittauslaitos / Yksityistien tieyksiköinti

 

Yksityisteiden valtionavustuksista löydät tietoa ELY-keskuksen sivuilta: https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset