Yksityistieavustukset

Yksityisteiden avustukset

Ikaalisten kaupunki myöntää yksityisteille avustuksia vuotuisen talousarvion puitteissa.

Avustuksia voi hakea tielle, jonka vaikutuspiirissä on ympärivuotista asutusta. Avustuksien haku tapahtuu vuosittain huhtikuussa.

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu vanhasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kuntien tulee huomioida yksityistieavustuksissa.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin lain (560/2018) 50 §:ssä edellytetään.

Kunnossapitoavustus

Avustusta voi hakea yli 200 metriä pitkä tie tai tien osa.

Perusparannusavustus

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta selviää tehtävä työ ja sen kustannusarvio. Avustettavaksi työksi luokitellaan mm. silta- ja rumputyöt, tien siirrot ja leikkaukset sekä suuret massanvaihdot. Harkinnanvarainen avustus on korkeintaan 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan, tehtyjen ja hyväksyttyjen töiden tarkastuksen jälkeen.

Yksityistielaki 1.1.2019

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi

Hakemukset
Toimistonhoitaja
Paula Järvenpää
044 730 1240
paula.jarvenpaa@ikaalinen.fi